Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Cấu tạo và chức năng của tĩnh mạch, động mạch và mao mạch khác nhau như thế nào?Câu 2.(2,5 điểm) hệ bạch huyết gồm những thành phần nào và chức năng...