Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Vật lí 12


Đề bàiA.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Máy phát điện xoay chiều ba pha kiểu cảm ứng có các cuộn dây của phần ứng mắc hình sao thì tải tiêu thụ của nó được mắc với...