Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Vật lí 9


Đề bàiCâu 1. Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kínA. LớnB. Được giữ không đổiC. Thay đổiD. NhiềuCâu...
Đề bàiCâu 1. Nếu tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?A. Tăng lên 10 lầnB. Tăng lên 100 lầnC....
Đề bàiCâu 1. Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thế tạo ra dòng điện?Câu 2. Một máy phát điện xoay chiều có hiệu điện thế xoay chiều ở hai cực...
Đề bàiCâu 1. Máy phát điện gắn trên xe  đạp (gọi là đinamô) có cấu tạo như thế nào? Nó là máy phát điện 1 chiều hay xoay chiều?Câu 2. Nêu các tác dụng của dòng điện. trong các tác...
Đề bàiCâu 1. Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?A. cho thanh nam châm đứng yên trước cuộn dâyB. cho cuộn dây đứng yên trước thanh nam châmC. cho cuộn dây chuyển động...
Đề bàiCâu 1. Để chuyển đi cùng 1 công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽA. Tăng gấp 2 lầnB. Tăng gấp 4 lầnC. Giảm 2 lầnD.Không tăng,...