Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (4 điểm)Câu 1.(2 điểm) Hoàn thành bảng sau về chức năng của các thành phần trong hệ hô hấp.Thành phần cấu tạoChức năngĐường dẫn khíMũi HọngThanh quảnKhí quảnPhế quảnHai lá phổiGồm nhiều phế nang Câu 2.(2 điểm)...
Đề bàiI. Phần tư luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điếm) Hô hấp ngoài khác hô hấp trong như thế nào?Câu 2.(2,5 điểm) Tại sao trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống...