Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Vật lí 12


Đề bàiA.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Tia sáng nào dưới đây không phải là tia sáng đơn sắc?A.Tia sáng đỏ.B.Tia sáng trắng.C.Tia sáng vàn.D.Tia sáng lục.Câu 2: Chọn phát biểu sai.Ánh sáng đơn sắc là...