Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – Hóa học 12


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Phản ứng diễn ra trong quá trình luyện thép làA. oxi hóa các tạp chất bằng oxi.B. khử các oxit sắt.C. oxi hóa bớt sắt thành oxit.D. trộn thêm Fe tinh khiết...