Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Quá trình tạo nước tiểu gồm những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn có gì khác nhau?Câu 2.(2,5 điểm) Tầm quan trọng của cơ quan bài tiết là gì?II. Phần trắc...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Hoàn thành bảng sau:STTCác thói quen sống khoa họcCơ sở khoa học1Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu 2Khẩu phần ăn uống...