Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Vật lí 12


Đề bàiA.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, phát biểu nào sau đây là không đúng?A.Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclon (gồm hai loại là...