Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 8 – Sinh học 8


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Da có những chức năng gì?Câu 2.(2,5 điểm) Để bảo vệ da cần phải làm gì?II. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1.(1,5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Để giữ da sạch sẽ cần phải làm gì?Câu 2.(2,5 điểm) Muốn phòng chống tốt các bệnh ngoài da ta cần phải làm gì?II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)Câu 1.(1,5 điểm)Chọn...