Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 8 – Vật lí 12


Đề bàiA.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)Câu 1: Các hạt có khối lượng dưới 200 lần khối lượng của electron được xếp vào loạiA.hadron                     B.leptonC.barion                      D.mezonCâu 2: Các hạt có khối lượng trên 200 lần khối lượng...