Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Vật lí 6


Đề bàiCâu 1: Tìm kết luận sai khi nói về cách đo độ dài?A. Phải ước lượng độ dài cần đo.B. Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.C. Mắt đặt ở vị trí bất kì sao cho quan sát...
Đề bàiCâu 1. Chiều dài bàn học là 1 m. Thước nào sau đây có thể đo chiều dài của bàn là chính xác nhất?A. Thước thẳng có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.B.Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm.C. Thước...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1: Trước khi đo độ dài một vật, ta cần ước lượng độ dài của vật để:A.tìm cách đo thích hợp.B.chọn dụng cụ đo thích hợp.C. kiểm tra kết quả sau khi đo.D. thực hiện cả...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM.Câu 1: Bác thợ may thường dùng thước nào trong các thước sau đây để đo các số đo của cơ thể?A.Thước kẻ.B. Thước kẹp.C. Thước dây.D. Cả ba thước trên.Câu 2. Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)...
Đề bàiCâu 1. Tất cà mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của trọng lượng. Nếu vật đứng yên thì có một lực thử hai tác dụng lên vật và cân bằng với trọng lượng. Em hãy chỉ...
Đề bàiCâu 1. Nêu kết quả tác dụng của lực. Dụng cụ nào đùng để đo lực?Câu 2. Có một viên đá, một cân Rôbecvan. một bộ quả cân. Em hãy trình bày các bước tiến hành cân viên đá...