Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Sinh học 8


Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu l. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:A. Cầu thận, nang cầu thận   B. Cầu thận, ống thậnC. Nang cầu thận, ống thận D. Cầu thận,...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu l. Hãy lựa chọn các từ hay cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào chỗ dấu chấm (...) thay cho các số 1, 2,3... trong các câu sau đây:a- Hệ thần kinh,...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu l. Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào đầu mỗi câu sau.A. Tuyến mồ hôi được xem như đơn vị chức năng của thận.B. Bệnh hắc lào do một loại nấm sống kí sinh...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu l. Nối các số 1, 2, 3... ở cột (A) với một chữ cái tương ứng a, b, c... ở  cột (B) sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời:Tác động lên(A)Phân...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau:       Cơ quan phân tích bao gồm … (1) …Các tế...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. . Người ta thường dùng da trâu, bò để làm trống, đó thực chất là phần nào của da?A. Tầng sừng        B. Tầng tế bào sống      C. Lớp bì         D. Lớp mỡCâu...
Đề bàiCâu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Khi lập khẩu phần ăn phải theo những nguyên tắc nào?A. Đủ dinh dưỡng cho cơ thểB. Đảm bảo cân đối các thành phần và giá trị dinh dưỡng...
Đề bàiTRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Điền từ thích hợp vào ô trống:a. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thay đổi tuỳ … (giới tính, lứa tuổi) và tuỳ … (dạng họạt động lao động, nghề nghiệp).b. Xác định...
Đề bàiTRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy cho biết mỗi phản xạ được nêu trong bảng dưới đây là phản xạ không đỉều kiện hay phản xạ có điều kiện, bằng cách điền dấu X vào ô trống thích hợp.Phản...
Đề bàiTRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1.  Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Chức năng của rễ tủy là:A. Rễ trước dẫn truyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.B.Thực hiện trọn vẹn...
Đề bàiTRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2, 3... trong các câu sau đây:Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người...
Đề bàiTRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2, 3….trong các câu sau đây:        Da có chức năng …( 1 )… Tầng sừng có khả...
Đề bàiTRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Viễn thị là do:A. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹpB. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồngC....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật?A. Phản xạ có điều kiện           ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Nước tiểu chính thức khác nước tiểu đầu ở chỗ:A. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước ít hơn.B. Không...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là:A. Sợi thần kinh                  B. Tế bào thần kinhC. Trung ương thần kinh      D....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Cúc xinap có ở:A. Tại các eo Răngviê         B. Đầu tận cùng của sợi trục nơronC. Trong thân của các tế bào...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Cấu trúc não chi phối các hoạt động có ý thức là:A. Tiểu não      B. Não trung gianC. Trụ não       D. Cả A,...
Đề bàiI. Phần tự luận ( 4 điểm)Câu 1.(2 điểm) Phân biệt hô hấp ngoài và hô hấp trong.Câu 2.(2 điêm) So sánh hoạt động của cơ tim và cơ vân.II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1.(1,5 điểm)Chọn phương án...