Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Vật lí 6


Đề bàiCâu 1. Khi sử dụng đòn bẩy, cách làm nào dưới đây không làm giảm lực nâng vật?A. Đặt điểm tựa O gần với điểm tác dụng của vật hơn điêm tác dụng của lực nâng vật.B. Đặt điểm...
Đề bàiCâu 1. Máy cơ đơn giàn nào sau đây không cho lợi về lực?A. Mặt phẳng nghiêng.           B. Ròng rọc cố định.C. Ròng rọc động.       D. Đòn bây.Câu 2. Băng kép được cấu tạo dựa ưên hiện tượng nào dưới đây?A....
Đề bàiTRẮC NGHIỆM.Câu 1: Trường hợp nào sau đây không phải là sự nở vì nhiệt của chất rắn:A. Tháp Eiffel cao thêm 10cm vào mùa hạ.B. Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày, cốc bị vỡ.C. Cửa...
Đề bàiTRẮC NGHIỆM.Câu 1. Chọn câu đúng:A. Ròng rọc cố định chỉ thay đồi độ lớn của lực.B. Trong hệ thống ròng rọc động, không có ròng rọc cố định,C. Ròng rọc động có thể thay đổi cả độ lớn...
Đề bàiCâu 1. Khi sử dụng các bình chứa chất khí như ête, bình ga..., ta phải chú ý điều gì?Câu 2. So sánh sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất rắn? Nêu thí dụ minh họa?Câu 3....
Đề bàiCâu 1. Một học sinh cho rằng ròng rọc hoạt động dựa trên nguyên tác đòn bẩy. Theo em điều đó có đúng không?Câu 2. Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn thay...