Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Phần 1 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại:A. Muốn làm bạn với tất cả các...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúngCâu 1. Các nước Đông Âu lâm vào khủng khoảng kinh tế và chính trị vào:A. Cuối những năm 50 và đầu những năm 60 của thế...
Đề bàiCâu 1. Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?Câu 2. Em hiểu gì về chủ nghĩa A-pac-thai?Câu 3. Nêu những...
Đề bàiCâu 1. Hãy nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978  đến nay? Ý nghĩa của những cải cách đó?Câu 2. Nêu những nét nổi bật của tình hình...
Đề bàiCâu 1. Sự phát triển của các nước ASEAN diễn ra như thế nào?Câu 2. Lập bảng so sánh đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và phong trào giải phóng dân tộc ở...
Đề bàiCâu 1. Công cuộc cải tổ ở Liên xô vào cuối những năm 80 của thế kỉ  XX đem lại kết quả như mong muốn không? Vì sao?Câu 2. Nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh...