Đề kiểm tra 45 phút – Chương 4 – Hóa học 12


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Sau khi làm thí nghiệm với anilin cần rửa dụng cụA. bằng dung dịch NaOH rồi tráng nước.B. bằng dung dịch \(N{H_3}\) rồi tráng nước.C. bằng xà phòng rồi tráng nước.D. bằng...