Đề kiểm tra 45 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1 (2,5 điểm). Rêu có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản như thế nào?Câu 2 (2,5 điểm). Cây thông - đại diện của ngành Hạt trần có đặc điểm gì?II....
Đề bàiI. Phần tự luận ( 5 điểm)Câu 1 (3 điểm). So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?Câu 2 (2 điểm). Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể của chúng có gì...