Đề kiểm tra 45 phút – Chương Hoa và sinh sản hữu tính – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tự luận (7 điểm)Câu 1 (2 điểm). Ý nghĩa của sinh sản hữu tính là gì?Câu 2 (2 điểm). Theo bộ phận sinh sản, có những loại hoa nào?Câu 3 (3 điểm). Quả và hạt được tạo...
Đề bàiPhần tự luận (8 điểm)Câu 1 (3 điểm). Thụ tinh là gì? Sự thụ tinh diễn ra khi nào? Kết quả của nó là gì? Muốn có hiện tượng thụ tinh phải cần có những điều kiện gì?Câu 2...