Đề kiểm tra 45 phút – Chương III – Sinh 12


Đề bàiCâu 1: Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh: A. sự mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể giao phối.B. sự cân bằng thành phần kiểu hình trong quần thể giao phối.C. sự cân...
Đề bàiCâu 1: Trong các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin đúng với quần thể giao phối ngẫu nhiên?  (1) Tần số alen và thành phần kiểu gen có thể bị biến đổi qua các thế hệ do tác...
Đề bàiCâu 1: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nênA. vốn gen của quần thể.B. kiểu gen của quần thể.C. kiểu hình của quần thể.D. thành phần kiểu gen của quần thểCâu 2: Nếu xét...
Đề bàiCâu 1: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec?A. Quần thể có kích thước lớn.B. Có hiện tượng di nhập gen.C. Không có chọn lọc tự nhiên.D. Các cá thể...
Đề bàiCâu 1: ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A quy định màu hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định màu hoa trắng, thể dị hợp về...