Đề kiểm tra 45 phút – Chương Lá – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tự luận (7 điểm)Câu 1 (3 điểm). Thịt lá có cấu tạo và chức năng như thế nào?Câu 2 (2 điểm). Gân lá có chức năng gì?Câu 3 (2 điểm). Tại sao khi trồng cây ở nơi...
Đề bàiPhần tự luận (8 điểm)Câu 1 (3 điểm). Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?Câu 2 (2 điểm). Lớp tế bào thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới khác nhau ở...