Đề kiểm tra 45 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tư luân (5 điểm)Câu 1 (2 điểm). Cấu tạo của hạt như thế nào?Câu 2 (3 điểm). Người ta có thể phân biệt những loại quả nào?II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)Câu 3 (3 điểm). Hãy chọn...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1 (3 điểm). Quả và hạt có những cách phát tán nào? Chúng có những đặc điểm gì thích nghi với những cách phát tán đó?Câu 2 (2 điểm). Những điều kiện nào...