Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tự luận (4 điểm)Câu 1 (2 điểm). Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?Câu 2 (2 điểm). So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo?II. Phần trắc nghiệm (6...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1 (2 điểm). Tảo xoắn có hình dạng và kích thước như thế nào?Câu 2 (3 điểm). Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?II....