Đề kiểm tra 45 phút – Học kì I – Sinh 6


Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất:1. Điểm khác nhau cơ bản giữa  thực vật với các sinh vật khác là:a. Thực vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ, phần...
Đề bàiI.  TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Ở sa mạc, vùng băng giá ít thực vật vì:a. Ở sa mạc khí hậu khắc nghiệt.              b. Ở băng giá nhiệt độ quá thấpc....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Đặc điểm chung của thực vật:a. Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài,       b. Tự tổng hợp chất hữu cơ.c. Phần lớn không...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Trồng cây lấy gỗ ta thường:a. Bấm ngọn để có nhiều cành   b. Tỉa cành để cây tăng chiều cao.c. Cả a, b đều đúng.                 ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Thân cây dài ra là nhờ:a. Tầng sinh vỏ.                                               b. Mầm lá.c. Chồi ngọn.                                                   d. Mô phân sinh ngọn.2. Nhóm cây nào sau đây toàn...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu l. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1.  Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?a. Tế bào mô mềm                                     b. Tế bào mô nâng đỡc. Tế bào mô...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu 1. Hãy đánh dấu (x) vào ô trống đế chỉ đúng loại rễ của từng cây.Tên câyRễ cọcRễ chùm1. Cây đào  2. Cây ngô  3. Cây lúa  4. Cây rêu  5. Cây vú sữa  6. Cây cau  7. Cây mít  8....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Đặc  điểm chung của thực vật là:a. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoàib. Phần lớn không có khả năng di chuyểnc....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu l. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Các cây có rễ cọc là:a. Tỏi tây, bưởi, hồng xiêm, cải                 b. Bưởi, hồng xiêm, nhãn, táoc.  Chuối, táo, cam. lúa                              d. Táo, cam,...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất:Câu 1. Cơ thể sống khác với vật không sống ở chỗ:a. Cơ thể sống có cấu tạo cơ sở là tế bào, các chất hữu cơ chứa...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp để ghép với nội dung cột A rồi điền vào cột trả lời.Côt ACôt BTrả lời]. Miền chópa. dẫn truyền1......... 2. Miền...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1.  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Các loại rễ cây sau đây, loại rễ nào toàn rễ cọc?a. Cây bạch đàn, cây ổi, cây mít    b. Cây hành, cây xoài, cây...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4(điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Cấu tạo cắt ngang miền hút của rễ gồm mấy phần?a. Có 2 phần: Vỏ và biểu bì          b. Có 2 phần: Trụ  giữa và mạch...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Những sinh vật kể tên sau: cây dừa, con gà, con trâu, cây tre.a. Là những sinh vật có ích cho ngườib. Là những sinh...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1.  Đặc điểm chung của thực vật là:a. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoàib. Phần lớn không có khả năng di chuyểnc....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆMCâu 1. Chọn phương án trả lời đúng nhất:1.  Các cây có rễ cọc là:a. Hồng xiêm, nhãn, xoài, đào              b. Bưởi, hồng xiêm, lúa, cauc. Hành, bơ, mít, vải, táo                      d. Táo, cam, hành, vải, dừa2....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau ?a. Mô che chở              c. Mô phân sinhb. Mô nâng đỡ     ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (4,5 điểm)Câu 1. Chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Trong 4 miền của rễ, miền hút là phần quan trọng nhất, vì:a. Gồm 2 phần: vỏ và trụ giữab. Có mạch gỗ và mạch rây...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Chất hữu cơ trong cây xanh được  hình thành từ những chất nào?A. Từ ánh sáng và chất điệp lụcB. Từ nước, muối khoáng và...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu1.  Hãy tìm các cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống thay cho các số1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau:Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới. ( 1...