ĐỀ KIỂM TRA – CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN


ĐỀ 1 (45 phút)Câu 1 (4 điểm) trang 23 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’. Chứng minh hai tứ diện ABCB’ và AA’D’B’ bằng nhau.Hướng dẫn làm bàiTa có  \(A'B \bot AB',A'B \bot...
ĐỀ 2 (45 phút)Câu 1 (4 điểm) trang 23 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD,...
ĐỀ 3 (45 phút)Câu 1 (4 điểm) trang 24 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích bằng V, I là giao điểm các đường chéo của nó. Mặt phẳng (P) đi qua I...