Đề kiểm tra học kì 1


Nêu những đặc điểm cơ bản về vị trí địa lí và kích thước của châu Á.Trả lời:Nằm ở bán cầu Bắc, kéo dài từ vùng cực đến Xích đạo. (0,5 điểm).-        Cực Bắc: mũi Sê-li-u-xkin 77°44'B ; cực Nam:...
Khi xây dựng và phát triển nền kinh tế công nghiệp, châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì?Trả lời:Thuận lợi:-        Là châu lục rộng lớn, tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương nên thuận...
Cho bảng số liệu dưới đây:Em hãy: a, Vẽ biểu đồ cột, biểu diễn sản lượng điện của Trung Quốc qua một số năm.b, Qua biểu đồ, kết hợp với vốn kiến thức, nêu nhận xét về sự phát triển công...