Đề kiểm tra học kì 1


Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứa) haib) bac) tưd) nămTrả lời:Đáp án b) ba
Bản đồ là gì? Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?Trả lời:-     Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn...
a)   Dựa vào số ghi tỉ lệ của các tờ bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 1: 6.000.000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.b) Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải...
Muốn xác định được phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào a) kí hiệu bản đồ.b) bảng chú giải.c) các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.d) toạ độ của các địa điểm trên bản đồ.Trả lời:Đáp án c) các đường kinh...
Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt Địa Cầu được gọi là A. vĩ tuyến.                                  B. vĩ tuyến gốc.C. kinh tuyến.                            ...
Các vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến trên bề mặt Địa Cầu được gọi là a) Xích đạo.    b) vĩ tuyến 0°.c) vĩ tuyến gốc.                           d) vĩ tuyến.Trả lời:Đáp án d) vĩ tuyến
Hãy mô tả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả của nóTrả lời:-    Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66°33' trên mặt phẳng quỹ đạo....
Căn cứ vào hình dưới đây và kiến thức đã học:Em hãy mô tả quỹ đạo chuyển động, thời gian chuyển động hết một vòng, hướng chuyển động và đặc điểm của trục Trái Đất khi chuyển động quanh Mặt Trời.Trả lời:-    ...