Đề kiểm tra học kì 2


Cho hình dưới đây:Em hãy nêu tên:a)   Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.b)   Các bãi tắm nổi tiếng của vùng.c)   Các vườn quốc gia của vùng.Các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung...
Phân tích những điều kiện thuận lợi để xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế động lực trong cả nước.Trả lời:- Nằm ở phía tây Đông Nam Bộ, giáp Cam-pu-chia, vịnh Thái Lan và...
Cho bảng số liệu dưới đây:DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 2000 - 2010NămTiêu mục200020022003200420052010Diện tích (Nghìn ha)Cả nước7 666,37 504,37 452,27 445,37 329,27489,4Đông Nam Bộ526,5483,9478,9475,2417,4295,1Sản lượng (Nghìn tân)Cả nước32529,534447,234568,836148,935832,940005,6Đông Nam Bộ1679,21679,71742,71782,11624,91322,7Em...
Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên (đất, rừng, khí hậu, nước và khoáng sản).Trả lời:Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ ( 1,5 điểm)-        ...