Đề kiểm tra học kì – Học kì 1 – Sinh học 8


Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phưong án trả lời  đúng nhất:Câu 1  là nơi thực hiện các hoạt động sổng của tế bào.A. Màng sinh chất.         B. Chất tế bào.C. Nhân tế bào.   ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương  án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Nơi tổng hợp protein trong tế bào là:A. Lưới nội chất.        B. Ti thể                     C. Ribôxôm.             ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Vì sao khi còn bé, nếu gánh nặng thường xuyên thì sẽ không cao lên được?A. Vì xương không dài ra đưọcB. Vì thiếu chất...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãv chọn phương án trả lời  đúng nhầt:1. Trong cơ thế mô cơ có chức năng gì?A. Co, dãn                 B. Nâng đỡ, liên hệ.C. Bảo vệ,...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:Câu 1. Trong thành phần hoá hoc của tế bào, các hợp chất nào là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống?A. Gluxit     ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Các tuyến Amiđan và tuyến V.A nằm ở:A. Xoang mũi              B. Thanh quản   C. Phế quản       ...
Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phưong án trả lời  đúng nhất:1. Nguyên nhân nào dẫn tới sự khác nhau giữa hộ xương người và bộ xương thú?A. Đứng thẳng và lao động.       B. Ăn thịt, ăn chín,C. Có...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Tế bào máu nào sau đây có khả năng thực bào?A. Bạch cầu đơn nhân và tiểu cầuB. Hồng cầu và tiểu cầuC. Hồng cầu...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Xương của sọ có có cấu xương đôi (2 chiếc) là:A. Xương trán         B. Xương chẩm   C. Xương sàng       ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Loại mạch máu nào chuyển vận chuyển máu nuôi tim?A. Động mạch chủ       B. Tĩnh mạch chủC. Động mạch và tĩnh mạch vành. D....
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.(2,5 điểm) Tại sao thức ăn từ dạ dày xuống ruột non từng đợt? Nêu vai trò của HG trong dạ dày.Câu 2.(2,5 điểm) So sánh chức năng của tuyến nội tiết và...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Nguyên nhân nào dẫn tới sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú?A. Đứng thẳng và lao động.       B. Ăn thịt, ăn chín,C....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Trong cơ thể mô biểu bì có chức năng gì?A. Co, dãn.                     B. Nâng đỡ, liên...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu 1. Hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời:Côt A(Cơ quan hô hấp)Cột B(Chức năng)1. Khoang mũia. Chống bụi,...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất.Câu 1. Các bác sĩ thường dùng ống nghe, nghe tiếng động của tim để chân đoán bệnh. Tiếng tim do đâu sinh ra?A. Do sự co...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Loại tế bào máu làm nhiệm vụ vận chuyến O2 và CO2 là:A. Bạch cầu              B. Hồng cầu.                          C....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu 1. Điền dấu X vào ô đúng hoặc sai trong bảng sau để xác định đúng đặc điểm của sự tiêu hoá trong khoang miệng:Đăc điểmĐúngSai1. Biến đổi lý học là chủ yếu  2. Lưỡi...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Chọn các từ hoặc cụm từ thích hợp sau ruột non, nghiền, dịch vị, ruột, protein, thức ăn, dụ dày, dinh dưỡng, tụy, nhào trộn để điền vào chỗ trống (...) thay cho...