Đề kiểm tra học kì – Học kì 1 – Vật lí 6


Đề bàiCâu 1.  Hãy chọn câu đúng:A. GHĐ của một thước đo độ dài là độ dài nhở nhất có thể đo được bằng thước đó.B. GHĐ của một thước đo độ dài là độ dài lớn nhất mà thước đo...
Đề bàiCâu 1. Hãy chọn câu đúng:ĐCNN của một thước đo độ dài làA. khoảng cách ngắn nhất giữa hai số gần nhau ghi trên thước đo.B. khoảng cách giữa hai vạch chia trên thướcC. giá trị bàng số đầu...
Đề bàiCâu 1. Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và nhỏ hơn 1m. Dùng thước đo nào sau đây để đo chiều dài của bàn là thuận lợi nhất và chính xác nhất?A. Thước có GHĐ là...
Đề bàiCâu 1. Người thợ may dùng thước nào dưới đây để đo vòng cổ khách hàng may áo sơ mi?A. Thước kẻ có GHĐ 30cm, ĐCNN 1mm.B. Thước dây có GHĐ 1,5m, ĐCNN 5mm.C. Thước mét có GHĐ 1m,...
Đề bàiCâu 1. Nêu nguyên tắc đo độ dài một vật. Câu 2. Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của cùng một vật ở vùng xích đạo. Khi đó hai dụng cụ cho cùng một kết quà....
Đề bàiCâu 1. Nêu cách đo khối lượng một vật bằng cân Rôbecvan. Câu 2. Nêu thí dụ về các vật biến dạng đàn hồi. Câu 3. Hãy kể tên các dụng cụ cần thiết để tiến hành đo khối lượng riêng...