Đề kiểm tra học kì – Học kì 2 – Sinh học 8


Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1.Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Vùng vận động ngôn ngữ nói và viết nằm ở thuỳ nào sau dây?A. Thuỳ trán                C. Thùy đỉnhB....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Vùng hiểu chữ viết nằm ở thùy:A. Thuỳ trán            C. Thuỳ đỉnh B. Thùy chẩm          D. Thuỳ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:Câu 1. Nói dây thần kinh tủy là dây pha vì:A. Dây thần kinh tủy bao gồm bó sợi cam giác và bó sợi vận động liên...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm )Câu 1. Hãy sắp xếp các tác dụng chính của từng loại hoocmôn tương ứng với tên của nó rồi ghi vào phần trả lờiTên hoocmônTrả lờiTác dụng chính1. Kích tố tuyến giáp (TSH)2....
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Chức năng của da là:A. Bảo vệ cơ thể               B. Tiếp nhận các kích thíchC. Bài tiết và điều hòa thân nhiệt. D. Cả A. B...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:Câu 1. Trong các chức năng của da, chức năng nào quan trọng nhất?A. Bảo vệ              B. Tiếp nhận các kích thíchC. Bài tiết và điều hòa...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:Câu 1. Não giữa bao gồm:A. Đồi thị và vùng dưới đồi       B. Cuống não và củ não sinh tưC. Cuống não và vùng dưới đồiD. Đồi thị...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hây chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Làm cho tim đập nhanh và mạch co lại là chất:A. Adrenalin          B. AxêtincôlinC. Insulin                D. GlucagônCâu 2. Điều khiển hoạt động các nội...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm )Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Trong các tuyến nội tiết, tuyến nào giữ vai trò chi đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác?A. Tuyến giáp        ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:Câu 1. Vitamin nào dưới đây có trong bơ, sữa, trứng, dầu cá và là vitamin duy nhất được tổng hợp ở  da dưới ánh nắng mặt...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:Câu 1. Khi máu từ động mạch thận đến cầu thận, nước và các chất hòa tan được thấm qua vách mao mạch vào nang cầu thận...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM ( 4điểm)Câu 1. Bổ sung các chú thích vào sơ đồ sau đây:Câu 2. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất1. Vỏ não nếu bị cắt bỏ hay chấn thương sẽ:A. Mất tất cả các...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1.Cơ quan nào dưới đây là bộ phận cấu tạo của thận?A. Đơn vị thận                  B. Bàng quang,C. Ống dẫn tiểu     D. Cả A, B, C đều...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Tắm rửa là một biện pháp rèn luyện da vì:A. Da sạch không có vi khuẩn đột nhập vào cơ thể.B. Tắm rửa, kì cọ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)Câu 1. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) trước mỗi câu sau:1. Hoocmôn là sản phẩm tiết của tuyến ngoại tiết.2. Hoocmôn có tác dụng đổi với mọi cơ thể, không mang tính đặc...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Đánh dấu X vào ô đúng: PXKĐKPXCĐK1. Nếu bị dí tay vào mắt, mắt sẽ nhắm lại  2. Phản xạ tập thể dục vào buổi sáng khi nghe tiếng nhạc tập thể dục  3. Nếu đã...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy sắp xếp các chức năng tương ứng với từng bộ phận của não:Các bộ phận của nãoTrả lờiChức năngTrụ nãoTiểu nãoNão trung gian1………………..2………………….    3………………….Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Chuyển hoá gluxit (glucôzơ =>  glicôgen. Glicôgen dự trữ ở  gan, cơ, mỡ) là nhờ vai trò của hoocmôn:A. Glucagôn    B. AđrênalinC. C. Insulin        D....
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1.( 2,5 điểm) Điền chức năng của các loại hoocmôn vào bảng sau:Loại hoocmônChức năng chínhGH (hay STH) FSH LH ICSH Câu 2.(2,5 điểm) So sánh hệ thần kinh sinh dưỡng và vận động bằng cách hoàn...