ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I


Câu 1. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917Hướng dẫn làm bài:- Đối với nước Nga: Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người,...
Nhận xét nội dung “ Chính sách mới” của Ru-dơ-ven.Hướng dẫn làm bài:- Chính phủ đã đặt ra những đạo luật, thành lập những cơ quan để thực hiện vai trò điều tiết của nhà nước đối với đời sống...
Câu 3. Trình bày những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á giữa hai cuộc Chiến Tranh thế giới (1918-1939) và nêu nhận xét.Hướng dẫn làm bài: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và...
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX làđịnh luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượngthuyết vạn...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau1. [ ] Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là độc lực quan trọng...
Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá, khoa học- kĩ thuật của thế giới và Liên Xô ở ô bên phải cho phù hợp.Hướng dẫn làm bài: Nối 1-B, 2-D, 3-C, 4-E,...
Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái như thế nào?Hướng dẫn làm bài:Cuộc cách mạng khoa học - kỹ...
Nền Văn Hoá Xô viết được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?Hướng dẫn làm bài:Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triểnThắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho...