Đề kiểm tra học kì I – VBT Địa lí 5


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (đối với các câu từ 1 đến 5)Câu 1. Đặc điểm địa hình phần đất liền của nước ta là:A. \(\dfrac{1}{2}\) diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{1}{2}\) diện tích là...