ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỊA LÝ 11


Câu 1 (4,0 điểm). Giải thích sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn và các vùng nông nghiệp trù phú của Trung Quốc.Câu 2 (1,0 điểm). Kể tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa và...