Đề kiểm tra học kì II – VBT Địa lí 5


Câu 1. Hãy điền vào ô ☐ chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.☐ a) Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.☐ b) Ai Cập là quốc gia ở phía bắc châu Đại Dương.☐...