Đêm nay Bác không ngủ


I. Đoc – hiểu văn bản:Câu 1: * Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” kể lại câu chuyện một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường Người đi chiến dịch trong thời kì kháng chiến chống thực dân...
Lời giải chi tiết1. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ kế lại câu chuyện gì? Em hãy kể tóm tắt diễn biến câu chuyện đó?Trả lời:- Tác phẩm kể về một đêm không ngủ của Hồ Chí Minh trên...
Cảm nhận về bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ.Bài làmMinh Huệ với bài thơ Đêm nay Bác không ngủ là hiện tượng thi sĩ bất tử với một giai phẩm văn chương. Độc đáo bởi vì...
Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về năm khổ thơ đầu trong bài Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ.Bài làmCó rất nhiều bài thơ viết về Bác Hồ kính yêu của dân tộc trong đó, bài Đêm...