Đeo nhạc cho mèo


Câu 1: Tóm tắt truyện “Đeo nhạc cho mèo”:    Từ xưa đến nay, chuột rất sợ mèo vì chuột hay bị mèo ăn thịt. Một hôm, cả làng chuột bàn nhau là sẽ đeo nhạc cho mèo, mèo đi đến...
Phân tích truyện Đeo nhạc cho mèoBài làmBa tiếng hội đồng chuột là tiếng cười châm biếm, chế giễu của dân gian. Truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo cũng là một trong những chuyện hội đồng chuột ấy.Làng chuột...