Đi đường (Tẩu lộ)


I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢNCâu 1: Bài thơ này thể hiện rất rõ kết cấu của thể thơ tứ tuyệt Đường luật, bám theo trình tự kết cấu này sẽ nắm được mạch triển khai tứ thơ   Câu đầu -...
Lời giải chi tiếtCâu 1. Đọc kĩ các phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, các chú thích để hiểu rõ nghĩa của các câu thơ.Câu 2. Tìm hiểu kết cấu bài thơ (Gợi ý: dựa vào mô hình kết...
Đề: Em hãy nêu cảm xúc của mình sau khi đã đọc bài thơ Đi đường của Bác Hồ.BÀI LÀMTrong 14 tháng bị chính quyền Tưỏng Giới Thạch bắt giam (từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943), Bác đã chuyển đi trên...
Bác Hồ từng tự sự: "Ngâm thơ ta vốn không ham / Nhưng mà trong ngục biết làm sao đây?". Và bởi thế, ra đời trong những năm tháng Bác bị giam cầm, tập thơ "Nhật kí trong tù” từng...