Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân ta


  Đề bàiDiễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 của quân dân ta. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 147 để trả lời. Lời giải chi tiết- Cuối tháng 9 - 1945, Bộ Chính trị họp ở Việt Bắc và...

  Đề bài

  Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 của quân dân ta. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtDiễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 của quân dân ta

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 147 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Cuối tháng 9 – 1945, Bộ Chính trị họp ở Việt Bắc và đưa ra kế hoạch quân sự trong Đông – xuân 1953 – 1954 với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch là chính.

  – Thực hiện Quyết nghị của Bộ chính trị, trong đông xuân 1953-1954, quân ta đã mở một loạt chiến dịch tấn công ở hầu hết các chiến trường Đông Dương.

  + Tháng 12/1953, quân chủ lực của ta đã tấn công và loại khỏi vòng chiến nhiều tên địch ở Lai Châu giải phóng thị xã. Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động tăng cường Điện Biên Phủ. 

  ⟹ Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.

  + Tháng 12/1953, liên quân Lào – Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, uy hiếp Xa-van-na-khet và Xê-nô. Na-va buộc phải tăng viện cho Xê-nô. => Xê-nô trở thành nơi tập trung quân thứ ba của Pháp.

  + Tháng 1/1954, liên quân Lào – Việt tiến công Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và toàn tỉnh Phong Xa-lì. Na-va đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luông Phabang và Mường Sài. 

  ⟹ Luông Pha-bang và Mường Sài thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.

  + Tháng 2/1954, quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng toàn tỉnh Kom Tum, bao vây Plâyku. Pháp buộc phải tăng cường lực lượng cho Plâyku 

  ⟹ Plâyku trở thành nơi tập trung quân thứ năm.

  – Ở Nam Bộ, quân chủ lực tiến công vào vùng địch chiếm đóng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân kết hợp với địch vận.

  – Ở Nam Bộ, giải phóng nhiều vùng rộng lớn như Điện Bàn (Quảng Nam).

  – Ở các khu vực khác, quân ta cũng giành thế chủ động và giải phóng được nhiều nơi.

  Bài tập cùng chuyên mục