Đô-xtôi-ép-xki


Câu 1: Những nét đặc biệt về tính cách và số phận của nhân vật: đó là một người phải chịu nhiều nỗi khổ nhưng giàu nghị lực- Số phận:   + Chịu nhiều nỗi khổ về vật chất và tình thần   +...