Đơn từ ( lớp 6 )


Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội,ngày...tháng…năm...ĐƠN XIN MIỄN GIẢM VIỆN PHÍ Kính gửi: Bạn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.Tôi tên là: Nguyễn Thị MaiSinh ngày 27 tháng 8...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày…thág…năm…            ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành, thị xã Hải Dương.Tôi tên là: Nguyễn Văn Thiện, tổ trưởng...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐƠN XIN HỌC LỚP VÕ THUẬT Kính gửi: Ban Giám đốc Nhà văn hoá huyện Bảo Yên Tên em là Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 6A...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Vĩnh NgọcTên em là Hoàng Thu Thảo, học sinh lớp...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Phương Đồng Tên em là Nguyễn Văn Hùng. Sinh ngày 13 tháng...
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI VĂN NGHỆ  Kính gửi: Ban Chấp hành Liên đội Trường THCS Phan Đình GiótTên tôi là: Nguyễn Thu Trang, đội viên chi đội 6CQua...
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày...tháng … năm…ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Mai Hoàng, quận Thanh Xuân, Hà NộiEm tên là: Nguyễn Thị Mai...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày...tháng...năm…ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍKính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đồng kính gửi: Cô giáo...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày…tháng…năm…  ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày …tháng...năm…ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà NộiEm tên...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày..tháng... năm       ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp..., Trường THCS...Em tên là: Nguyễn Ngọc ThiệnHọc sinh lớp: 6CHôm qua,...