Dọn về làng


Câu 1:- Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc-Lạng được miêu tả qua các từ ngữ và hình ảnh:    + Mấy năm: thời gian kéo dài    + Quên tết... quên rằm...    + Chạy hết núi khe, cay đắng...    +...