Động Phong Nha


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Hình dung ra vẻ đẹp kì ảo của Động Phong Nha, nơi được coi là “Đệ nhất kì quan”:   Đọc văn bản ta biết được con đường đến Động Phong Nha. Hai bộ...
Lời giải chi tiết1. Đọc văn bản2. Đọc kĩ bài văn Động Phong Nha và cho biết bài văn có thể chia thành mấy đoạn? Nếu là hai thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là...
Vẻ đẹp kì thú của bức tranh thiên nhiên trong Động Phong Nha của Trần Hoàng.Bài làmĐi từ Bắc vào Nam, ta qua bao miền đất nước. Mỗi miền là một bức tranh thiên nhiên. Lạng Sơn với động Tam...