Dựa vào hình 30 (SGK trang 133), hãy kể tên một số đường biển của nước ta.


  Đề bàiDựa vào hình 30, hãy kể tên một số đường biển ở nước ta?Lời giải chi tiết-  Tuyến đường biển nội địa:+ Hải Phòng - Cửa Lò (300km).+ Cửa Lò - Đà Nẵng (420km).+ Hải Phòng - Đà Nẵng (500km).+ Đà Nẵng - Quy Nhơn.+ Quy Nhơn - Phan...

  Đề bài

  Dựa vào hình 30, hãy kể tên một số đường biển ở nước ta?

  Dựa vào hình 30 (SGK trang 133), hãy kể tên một số đường biển của nước ta.

  Lời giải chi tiết

  –  Tuyến đường biển nội địa:

  + Hải Phòng – Cửa Lò (300km).

  + Cửa Lò – Đà Nẵng (420km).

  + Hải Phòng – Đà Nẵng (500km).

  + Đà Nẵng – Quy Nhơn.

  + Quy Nhơn – Phan Thiết.

  + TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng (1500km).

  + TP. Hồ Chí Minh Rạch Giá.

  + Đà Nẵng – Hoàng Sa (390km).

  + TP.Hồ Chí Minh – Trường Sa (670km).

    Tuyến đường biển quốc tế:

  + Hải Phòng – Hồng Kông (900km).

  + Hải Phòng Tôkiô (4.350km).

  + Hải Phòng – Manila (1.500km).

  + TP. Hồ Chí Minh Hổng Kông ( 1.720km).

  + TP. Hồ Chí Minh Tôkiô (4.480km).

  + TP. Hồ Chí Minh – Băng Cốc (1.180km).