Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết


  Đề bàiDựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.Lời giải chi tiếtCác phương hướng giải quyết:- Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm bớt gia tăng dân số.- Đầu tư thâm canh, tăng vụ, áp...

  Đề bài

  Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.

  Lời giải chi tiết

  Các phương hướng giải quyết:

  – Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm bớt gia tăng dân số.

  – Đầu tư thâm canh, tăng vụ, áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật mới (giống mới) nhằm tăng năng suất, sản lượng lương thực.

  – Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

  – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

  – Nâng cao mức sống và giải quyết việc làm.