Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta?


  Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng quan cao trong nền kinh tế của nước ta?Lời giải chi tiết- Vùng biển nước ta bao gồm các bộ...

  Đề bài

  Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng quan cao trong nền kinh tế của nước ta?

  Lời giải chi tiết

  – Vùng biển nước ta bao gồm các bộ phận sau : nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyên kinh tế, thềm lục địa.

  – Kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta vì :

  + Trong điều kiện hiện nay khi mà tài nguyên thiên nhiên trong đất liền ngày càng cạn kiệt thì tiến ra biển, khai thác có hiệu quả tài nguyên biển là điều cần thiết.

  + Phát triển kinh tế biển, đặc biệt các ngành hàng hải, du lịch biển…là một trong những con đường nhanh nhất để nước ta giao lưu với các quốc gia trong khu vực, trên thế giới, là bàn đạp để nước ta tiến ra đại dương.

  + Phát triển kinh tế biển cùng là cách khẳng định chủ quyền, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển nước ta.

  + Vùng biển nước ta chung với vùng biển của 9 quốc giá, biển Đông còn là vùng có nền chính trị nhạy cảm. Vì thế nước ta cần đầu tư hơn nữa tới việc phát triển kinh tế biển, quan tâm đời sống người dân vùng biển.

  Bài tập cùng chuyên mục