Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp


  Đề bàiDựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp.Lời giải chi tiếtĐặc điểm chính của điểm công nghiệp:- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở cấp thấp nhất.- Đồng nhất với một điểm dân cư.- Gồm...

  Đề bài

  Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp.

  Lời giải chi tiết

  Đặc điểm chính của điểm công nghiệp:

  – Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở cấp thấp nhất.

  – Đồng nhất với một điểm dân cư.

  – Gồm 1 đến 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản.

  – Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.