Ếch ngồi đáy giếng


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Vì sao ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể?- Ếch đã sống rất lâu trong giếng, chưa ra thế giới...
Lời giải chi tiếtI. THỂ LOẠI, TÁC PHẨM1. Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần. Truyện ngụ ngôn mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió,...