Em bé thông minh


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Hình thức dùng câu đố để thử tài nhân vật có phổ biến trong truyện cổ tích không? Tác dụng của hình thức này?   Dùng câu đố để thử tài nhân vật rất...
Lời giải chi tiếtI. TÓM TẮT TRUYỆN EM BÉ THÔNG MINHCó ông vua nọ, vì muốn tìm người hiền tài nên đã cho một viên quan đi dò la khắp cả nước. Viên quan ấy đến đâu cũng ra những...
Phân tích truyện Em bé thông minhBài làmEm bé thông minh là một trong những truyện cổ dân gian Việt Nam có sức hấp dẫn riêng và được nhân dân ưa thích. Truyện ca ngợi trí thông minh của nhân...