Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương ?


  Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương?Trả lời:- Trường tiểu học Hàm Nghi ( Đà Nẵng)- Trường THCS Đinh Công Tráng ( Hà Nam)- Trường THCS Phan Đình Phùng ( Hà Nội)- Đường Tôn Thất Thuyết (...

  Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương?

  Trả lời:

  – Trường tiểu học Hàm Nghi ( Đà Nẵng)

  – Trường THCS Đinh Công Tráng ( Hà Nam)

  – Trường THCS Phan Đình Phùng ( Hà Nội)

  – Đường Tôn Thất Thuyết ( Hà Nội)

  – Đường Phạm bành ( TP. Hồ Chí Minh)

  – Đường Nguyễn Thiện Thuật ( Đà Nẵng)