Em có nhận xét gì về về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ?


  Đề bàiEm có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào 1936 – 1939?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học để phân tích, đánh gí và đưa ra nhận xét cụ thể. Lời giải chi tiết-...

  Đề bài

  Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào 1936 – 1939?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtEm có nhận xét gì về về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 ?

  Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, đánh gí và đưa ra nhận xét cụ thể. 

  Lời giải chi tiết

  Về quy mô: rộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận. đặc biệt như phong trào Đông Dương đại hội, “đón rước”, các cuộc bãi công, hoạt động kỉ niệm Quốc tế lao động 1-5-1938.

  Về lực lượng: thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngoài tầng lớp cơ bản là công nhân và nông dân, có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân khác có tinh thần dân chủ chống phát xít, chống chiến tranh như tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ và cả ngoại kiều ở Đông Dương.

  Về hình thức đấu tranh: đa dạng, phong phú với nhiều hình thức công khai, bán công khai.

  ⟹ Phong trào dân chủ 1936 -1939 là cuộc diễn tập lần thứ 2, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.