Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước ta theo mẫu : thời gian, địa điểm chính, công cụ.


  Đề bàiEm hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta theo mẫu: thời gian, địa điểm chính, công cụ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 22 - 24 để trả lời.Lời giải chi tiết*Bảng hệ...

  Đề bài

  Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta theo mẫu: thời gian, địa điểm chính, công cụ.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtEm hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước ta theo mẫu : thời gian, địa điểm chính, công cụ.

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 22 – 24 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  *Bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta

   

  Thời gian

  Địa điểm

  Công cụ

  Người tối cổ

  Cách ngày nay 40 – 30 vạn năm.

  Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai),…

  Công cụ được ghè đẽo thô sơ, không có hình thù rõ ràng.

  Người tinh khôn

  Cách ngày nay 3 – 2 vạn năm.

  Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An,…

  Rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

  Người tinh khôn trong giai đoạn phát triển

  Cách ngày nay 12.000 – 4.000 năm.

   

  Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình).

  Rìu đá, rìu có vai.